De indiske sultanater

Alle dynastier

År 1200-1650

Umayyadiske krigere var allerede i begyndelsen af det 8. århundrede trængt frem til Sindh. Den muslimske tilstedeværelse i Indien gjorde sig dog først for alvor gældende med ghaznaviderne og ghuriderne i det 11. og 12. århundrede. Med udgangspunkt i ghuridernes nordindiske erobringer opstod der fra omkring 1200 det første af en række muslimske sultanater, ofte ledet af fyrster med tyrkisk baggrund. De indiske sultanater overlevede, indtil de i løbet af det 16. og 17. århundrede blev opslugt af den nye, ekspansive islamiske magtfaktor i Indien, Mogulriget.

Søg efter kategori

Copyright 2022 © - Davids Samling