November 16, 19.00 Niebuhr's Museum. Artefacts and Souvenirs from the Royal Danish Expedition to Arabia 1761-1767

Niebuhr's Museum. Artefacts and Souvenirs from the Royal Danish Expedition to Arabia 1761-1767
Anne Haslund Hansen

Fra steder som Alexandria og Bombay hjemsendte den danske ekspedition til Arabien 1761-1767 kasser med materiale, som Carsten Niebuhr og hans medrejsende havde indsamlet. Blandt de naturvidenskabelige prøver på sjældne planter og dyr, lå også oldsager, kunstgenstande og etnografika. Men hvilke og hvorfor? I sin nye bog ”Niebuhrs Museum” tager forfatteren os ud på ekspeditionens rejserute og ind i 1700-tallets måder at se og forstå verden på.

Anne Haslund Hansen er ph.d. og museumsinspektør på Nationalmuseet.