28. februar kl. 19 Georg Høst, dansk konsul i Marokko

Georg Høst, dansk konsul
i Marokko
Jørgen Bæk Simonsen

Georg Høst var dansk konsul i Marokko i slutningen af 1700-tallet og et tidligt eksempel på en dansk område-specialist. Hans to bøger, ”Efterretninger om Marókos og Fes, samlede der i Landene fra Ao. 1760 til 1768” (udgivet i København 1779) og ”Den Marokanske Kajser Mohamed Ben Abdallah’s Historie” (udgivet København 1791) danner grundlag for aftenens foredrag. Foredraget er blevet til på foranledning af åbningen i juni 2018 af udstillingen ”Tegner og Marokko” på Rudolph Tegners Museum.

Jørgen Bæk Simonsen er dr.phil. og lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.