26/10 kl. 19 Karen Blixen og muslimsk fortællekunst

Karen Blixen og muslimsk fortællekunst
Ivan Z. Sørensen

Yusuf og Zulaykha er i fokus – det prægtige kærlighedsdigt af den persiske sufi-digter Jami (1414-94). Miniaturemalerierne i Davids Samling vil illustrere historien, kendt fra Det Gamle Testamente og europæisk billedkunst som ”Josef og Potifars hustru”. Men den muslimske version tager en uventet og skøn drejning. Foredraget viser, hvordan Karen Blixen i sin storytelling knytter an til muslimsk fortællekunst, men også hvorfor Blixen – med filosoffen Hannah Arendts ord – er meningsfuld for mennesker i den senmoderne verden.

Ivan Z. Sørensen er mag.art. og cand.mag., forfatter og lektor på Roskilde gymnasium. Han er tidligere lektor ved Firenzes Universitet og museumsinspektør ved Karen Blixen Museet.