C.L. Davids Fond og Samling

C.L. Davids Fond og Samling er en erhvervsdrivende fond, som ejer museet Davids Samling. Fondens hovedformål er at bevare og forøge de samlinger, der findes i Davids Samling samt at tilgængeliggøre disse for offentligheden.

 

Derudover kan der ydes støtte til studier, der måtte fremme Danmarks forbindelser med og forståelse af de nærorientalske landes kunst og kultur. Der kan ydes støtte til kunsthåndværkets fremme og forståelse og interesse for samme, og der kan derudover ydes støtte til andre almene formål efter bestyrelsens bestemmelse.

 

Blandt de mange projekter, som C.L. Davids Fond og Samling har støttet eller taget initiativ til, kan nævnes: Det Danske Institut i Damaskus, som stiftedes i 1995, udgivelsen af Carsten Niebuhr Biblioteket, samt et længerevarende engagement i Louisiana, Museum for Moderne Kunst.

 

Fundatsen kan ses her.

 

Henvendelse vedrørende ansøgninger til C.L. Davids Fond og Samling bedes rettet til museumsdirektør Joachim Meyer.

PeopleBlock

Bestyrelsen

Torsten Hoffmeyer

Formand

-

Cristina Lage

Medlem af bestyrelsen

-

Poul Erik Tøjner

Medlem af bestyrelsen

-

Henrik Wivel

Medlem af bestyrelsen

-

Marie-Louise Bech Nosch

Medlem af bestyrelsen

-

PeopleBlock

Direktionen

Joachim Meyer

Museumsdirektør

[email protected]

Søren Skov

Finans- og økonomidirektør

[email protected]

Copyright 2022 © - Davids Samling