March 1st, 19.00 A Japanese View of Nature – on Japonisme in Danish Visual Art

A Japanese View of Nature – on Japonisme in Danish Visual Art
Peter Nørgaard Larsen

Japanismens betydning for dansk kunstnerkeramik og design er grundigt og begavet beskrevet af først og fremmest Mirjam Gelfer-Jørgensen. Derimod har japanismens indflydelse på den samtidige billedkunst ikke været genstand for særlig opmærksomhed, selvom en række af tidens førende kunstnere var optaget af japansk kunst og samlede på både japanske genstande og japanske træsnit. Foredraget giver en introduktion til japanismen i dansk billedkunst og viser, hvordan indflydelsen fra Japan ikke befinder sig på overfladen i form af motiviske referencer til japanske genstande og kvinder i kimonoer, men snarere skal findes i et japansk blik på naturen og udviklingen af kompositionelle greb, som er umiskendeligt japanske.

Peter Nørgaard Larsen er mag.art. og ph.d. i kunsthistorie og ansat på Statens Museum for Kunst som vicedirektør og samlings- og forskningschef. Han er kurator for forårets udstilling på SMK, ”Japanomania i Norden 1875-1918”, som åbner den 19. januar.

Særudstillingen på SMK er lavet i samarbejde med Ateneum i Helsinki og Nasjonalmuseet i Oslo. Udstillingen er den første på dansk grund, som viser japanismens indflydelse på den danske og nordiske billedkunst, læs mere her.