27. september kl. 19 Hofmalerens storhed og fald

Hofmalerens storhed og fald
Charlotte Christensen

1772 var skæbneåret for Carl Gustaf Pilo, direktør for Det Kongelige Kunstakademi og den danske konges ypperste portrætmaler. Efter Struensees fald så man med skepsis på udlændinge, og da Pilo var svensker og tidligere havde været tæt knyttet til hofmarskal A.G. Moltke, benyttede malerens uvenner sig af lejligheden til at få ham styrtet. Vi skylder ham de bedste portrætter fra kong Frederik den Femtes tid, hvoraf en del findes i offentligt eje, men flere på slotte og herregårde i Skåne og i Danmark. Efter nogle trange år i sit hjemland vendte lykken for Pilo. Hans ufuldendte kæmpelærred med en gengivelse af Gustaf den Tredjes kroning er i dag et af hovedstykkerne i Stockholms Nationalmuseum – som genåbner til næste år.

Charlotte Christensen har skrevet om 1700-tallets store kunstnere i Danmark, Jens Juel, Vigilius Eriksen og Nicolai Abildgaard. Seneste udgivelse: Drømmebilleder – Carl Gustaf Pilos Portrætkunst (2016, Nyt Nordisk Forlag /Gyldendal). Kommende værk: Guldalderens Billedverden.